Konkatedra śś. Marcina i Mikołaja

Sanktuarium Matki Bożej
Pięknej Miłości


Matka Boża
Pięknej Miłości

koronowana
29 maja 1966 roku
i 7 czerwca 1999 roku

Diecezja Bydgoska

Obraz MB

Wspaniały późnogotycki kościół pw. śś. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy powstał w latach 1456-1502. Wcześniej na jego
miejscu stał drewniany kościół parafialny pw. św. Marcina, który został spalony przez Krzyżaków w roku 1409.
Świątynia posiada formę gotycką. Jest orientowana, ceglana, halowa, trójnawowa, z trójbocznie zamkniętym prezbiterium i kwadratową wieżą od południa. Od zachodu przylega piętrowa kruchta z podcieniem z XVIII wieku, a od północy późnorenesansowa kaplica z 1617, nakryta kopułą. Szczyt zachodni jest schodkowy, ze sterczynami i tynkowanymi blendami. W prezbiterium zastosowano sklepienie sieciowe, w nawach gwiaździste.
Za najpiękniejszy uchodzi sześciokondygnacyjny szczyt zachodni. Wewnątrz znajduje się zabytkowa chrzcielnica, tablice, ołtarze z epoki baroku. Wnętrze słynie również z kolorowych polichromii, które wykonano w latach 1922–1925 według projektu Stefana Cybichowskiego.
Obraz Matki Bożej Bydgoskiej, nazywanej też Matką Bożą z Różą w Dłoni lub Matką Bożą Pięknej Miłości, pochodzi z początku XVI wieku i reprezentuje sztukę późnogotycką. Namalowany został na lnianym płótnie naklejonym na deskę o wymiarach 104×180 cm. Przedstawiono na nim Maryję w pozycji stojącej, z Dzieciątkiem na lewej ręce. W prawej, nieco uniesionej ku górze, trzyma pąsową różę. Nad głową Maryi dwaj aniołowie oburącz unoszą koronę. W lewym dolnym narożniku znajduje się mała postać klęczącego mężczyzny – fundatora kościoła i obrazu. Według opinii historyków sztuki jest to jeden z najpiękniejszych wizerunków Maryi w Polsce.
Obraz umieścił w ołtarzu głównym kościoła jego fundator, wojewoda inowrocławski, starosta bydgoski i malborski, Jan Kościelecki. Obraz stanowił wotum za zakończoną wojnę trzynastoletnią, w czasie której Bydgoszcz była główną kwaterą Kazimierza Jagiellończyka. Od czasu umieszczenia obrazu w ołtarzu rozpoczął się w tym miejscu kult Matki Bożej i trwa nieprzerwanie ponad 500 lat. Wyrazem czci, jaką był i jest otaczany, są liczne wota składane za otrzymane łaski.
W okresie międzywojennym ówczesny proboszcz, ks. Malczewski zadbał o odnowienie obrazu Matki Bożej. W czasie II wojny obraz, by go nie zarekwirowano, został wywieziony do wiejskiego kościoła w Mąkowarsku, gdzie na skutek złych warunków przechowywania uległ częściowemu zniszczeniu. Po wojnie kolejną konserwację przeprowadził artysta malarz prof. Leonard Torwirt. W kościele jest też czczony drugi wizerunek Matki Bożej – cudowny obraz Matki Bożej Szkaplerznej.
W 1999 roku papież Jan Paweł II wyniósł bydgoską świątynię do godności Konkatedry Archidiecezji Gnieźnieńskiej.